Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το VITIS είναι ένα μη εμπορικό πακέτο εργαλείων για την Αμπελουργική έρευνα και πρακτική, αποτελούμενο απο διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχειρισης, οπτικοποίησης δεδομένων, προγνωστικών μοντέλων, και εφαρμογών συλλογής δεδεομένων σε εναν αμπελώνα με κινητές συσκευές.

Πηγές Δεδομένων

grape_varieties

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποικιλίες αμπέλου προέρχονται από το Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου και το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AUA). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των 68 βασικών ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

dna

Η γενετική πληροφορία για τις διάφορες ποικιλίες αμπέλου προέρχεται από το Διεθνή Κατάλογο Ποικιλιών Vitis (VIVC), τον κατάλογο Pl@ntGrape, την βάση δεδομένων Italian Vitis (IVD), την βάση μικροδορυφόρων Swiss Vitis Microsatellite Database (SVMD) και πειραματικά αποτελέσματα από το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

publications

Οι σχετιζόμενες με την αμπελουργία επιστημονικές δημοσιεύσεις προέρχονται από τις συλλογές AGRIS, PubMed, and CORE registries.

weather

Τα μετεωρολογικά δεδομένα συλλέγονται μέσω ανοιχτών APIs, όπως το OpenWeatherMap,το Weather Underground και το AccuWeather. Τα κλιματικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων των Εθνικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφορίας . Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις διάφορες περιοχές ενημερώνονται μέσω της υπηρεσίας Dark Sky.

maps

Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιούνται στο VITIS είναι διαθέσιμες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στο πλαίσιο της αποστολής SENTINEL-2, και αφορούν εικόνες υψηλής ποιότητας με ανάλυση 10 μέτρων. Η συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία των εικόνων γίνεται σε συνεργασία με την GeoCledian.

maps

Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται στο VITIS προέρχονται απο τη ανοιχτή βάση χαρτών Natural Earth. Στο VITIS χρησιμοποιούμε την υψηλότερη δυνατή ανάλυση 1:10.

Ειδικός Πεδίου

maps

Το VITIS συνεργάζεται με μια ομάδα ειδικών από το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής την Δρ. Μαριτίνα Σταυρακάκη.

maps

Για να εναρμονιστούν/ευθυγραμμιστούν οι υπηρεσίες του με τις απαιτήσεις της κοινότητας των παραγωγών, το VITIS συνεργάζεται με την "Οικογένεια Κοντογιάννη" (facebook). Αρμόδιος για την επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες του VITIS είναι ο Θοδωρής Κοντογιάννης.

maps

Το VITIS έχει πρόσβαση σε πλήθος οινοπαραγωγών μέσω της συνεργασίας με το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η "Οικογένεια Κοντογιάννη" που υποστηρίζει το VITIS, έχει οινοποιητικές εγκαταστάσεις παρέχοντας συμβουλευτική και για αυτή την κοινότητα.

Ανάπτυξη

maps

Οι διεπαφές της υπηρεσίας VITIS έχει αναπτυχθεί από την Agroknow, ακολουθώντας το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές που ορίστηκαν σε συνεργασία με τους ερευνητές του Εργαστηρίου Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

maps

Οι υπηρεσίες Ανεύρεσης, Εξαγωγής και Σύνδεσης Γνώσης που χρησιμοποιούνται από το VITIS έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Agroknow.

maps

Οι σημασιολογικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στο VITIS (λεξιλόγια, ταξoνομίες, οντολογίες, κ.λπ.), συντηρούνται και ενημερώνονται από την Agroknow και τη Semantic Web Company, χρησιμοποιώντας το SWC PoolParty.

maps

Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές που ενσωματώνονται στο πακέτο εργαλείων του VITIS έχουν αναπτυχθεί από την Agroknow, σε συνεργασία με τους ειδικούς που εκπροσωπούν τις κοινότητες των παραγωγών και οινοπαραγωγών.

Powered by

maps maps maps

Offered By

maps

Σε συνεργασία με

maps mapsmaps

Φιλοξενία

maps

Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, ενσωματώνονται και παράγονται από τις διάφορες εφαρμογές του VITIS αποθηκεύονται στο Κέντρο Δεδομένων της Agroknow στο Κέντρο Καινοτομίας του KU Leuven.

maps

Οι υπηρεσίες υπηρεσίες του VITIS εκτελούνται πάνω σε μια συστοιχία τεσσάρων Virtual Machines στην υπηρεσία cloud της ΕΔΕΤ, GRNET’s OKEANOS.

Υποστήριξη

maps
maps Το πρόγραμμα OpenMinTeD φιλοδοξεί να δημιουργήσει την υποδομή που θα προωθεί και θα διευκολύνει τη χρήση των τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στον κόσμο των επιστημονικών δημοσιεύσεων αλλά και παραπέρα, τόσο από τους χρήστες των εφαρμογών του τομέα όσο και από τους ειδικούς εξόρυξης κειμένων και δεδομένων.
maps Το πρόγραμμα Big Data Europe έχει ως στόχο να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να χτίσουν καινοτόμα πολύγλωσσα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην σημασιολογικά διαλειτυργικά πολύγλωσσα δεδομένα και γνώσεις μεγάλης κλίμακας, που είναι διαθέσιμα σε μια πληθώρα αδειών και επιχειρηματικών μοντέλων.