Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
[ 2008 ]
Czech Journal of Food Sciences

Content of Trans-resveratrol in Leaves and Berries of Interspecific Grapevine (Vitis sp.) Varieties

Babikova, P.,Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univ., Lednice (Czech Republic). Ustav Vinohradnictvi a Vinarstvi, Vrchotova, N.,Akademie Ved, Ceske Budejovice (Czech Republic). Ustav Systemove Biologie a Ekologie, Triska, J.,Akademie Ved, Ceske Budejovice (Czech Republic). Ustav Systemove Biologie a Ekologie, Kyselakova, M.,Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univ., Lednice (Czech Republic). Ustav Vinohradnictvi a Vinarstvi

The aim of this project was to study changes in the content of trans-resveratrol in berries and leaves of grapevine (Vitis sp.) infested by fungal diseases, especially by Botryotinia fuckeliana Whetzel, called as grey mildew, Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl & De Toni, called downy mildew and Uncinula necator (Schw.) Burr, called powdery mildew. In our experiments two white and two blue varieties were used. Contents of trans-resveratrol were determined in healthy and infested leaves and in healthy berries. Infested leaves of white varieties contained more trans-resveratrol than those of blue varieties. The content of trans-resveratrol in berries was lower than that in leaves.

Keywords: total anthocyanins, extraction, grape, grape berries, skin of grape berries, grape varieties, rotten grapes

VITIS Varieties

AgroVoc