Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Cabernet Franc

Παλαιά γαλλική ποικιλία με περιοχή προέλευσης το Bordeaux, καλλιεργείται από τον 17ο αιώνα στις περιοχές Gironde, Dordogne, Touraine, Anjou, όπου καταλαμβάνει συνολική έκταση 150.000 στρεμμάτων περίπου. Καλλιεργείται επίσης σε μικρές εκτάσεις στην Ιταλία, την Καλιφόρνια, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική, τη Νότια Αφρική κ.α. Στην Ελλάδα συνιστάται για το αμπελουργικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου και για τους νομούς Βοιωτίας, Δράμας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Σερρών, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής. Ως συνώνυμα της ποικιλίας αναφέρονται τα Petit vidure, Breton, Bouchy, Veron, Carmenet, Bouchet, Gros Bouchet.

Ταξινομήσεις

VITIS -
572

OIV -

VIVC -

Αμπελογραφική Περιγραφή


από AUA
Error
Error

Γενετικό Προφίλ

Μικροδορυφόροι VVS2 VVMD5 VrZAG62 VrZAG79 VVMD7 VVMD25 VVMD27 VVMD28 VVMD32
Πηγή A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2
OIV 139 147 226 240 194 204 245 257 239 263 - - 177 185 - - - -
VIVC 139 147 228 242 194 204 247 259 239 263 239 255 182 190 228 236 240 258
IVD 139 147 225 239 194 204 247 259 239 263 240 256 181 189 231 239 241 259
Pl@nt Grape 137 145 223 238 194 204 248 260 239 262 238 254 178 186 227 235 239 257
SVMD 139 147 226 240 195 205 247 259 239 263 - - 181 189 - - - -

Relevant Publications

3. QUANTITATIVE DETERMINATION OF OCHRATOXIN A IN WINE
International Scientific Publications: Agriculture and Food , 2014
4. Isolation and characterization of oenological yeast
Albanian Journal of Agricultural Sciences , 2013
9. INFLUENCE OF DIFFERENT OAK CHIPS ON AROMA COMPOUNDS IN WINE
The journal of microbiology, biotechnology and food sciences , 2012
13. Natural process and use of natural matters in organic viticulture
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade , 2010
16. The determination of titratable acidity and total tannins in red wine
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade , 2009
24. Introduction Wine absorption by cork stoppers
Spanish Journal of Agricultural Research , 2008
27. Near infrared spectroscopy, cluster and multivariate analysis – contributions to wine analysis
Journal of Food Agriculture & Environment Journal of Food Agriculture & Environment , 2006
32. Climatic specifications of Ohrid area of vineyards
Journal of Agricultural Sciences, Belgrade , 2003